Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δε φτάσεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**Quiz On Line:Το τέλος του Βυζαντίου - Μαθήματα 33-36 στο τέλος του blog**

Παρασκευή, 22 Φεβρουαρίου 2013

Η ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΚΛΙΚΓνωρίζουμε ότι  τα προβλήματα των αντιστρόφως ανάλογων ποσών λύνονται με δυο τρόπους, την αναγωγή στη μονάδα και τα ίσα γινόμενα.

Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος η απλή μέθοδος των τριών όπου:
  • γράφουμε την κατάταξη των ποσών.
  • συγκρίνουμε τα ποσά,κάνοντας μια λογική υπόθεση για να διαπιστώσουμε αν είναι αντιστρόφως ανάλογα.
  • πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό που είναι πάνω από το Χ με το κλάσμα των άλλων ποσών ΟΠΩΣ  ΕΙΝΑΙ
          
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ένα συνεργείο από 18 εργάτες χρειάζεται 6 ημέρες για να  τελειώσει ένα έργο. Αν φύγουν 6 εργάτες, σε πόσες ημέρες θα τελειώσει το ίδιο έργο;


Λύση με σχηματισμό ίσων γινομένων:
                          (18-6=12)

     Εργάτες συνεργείου

18

12

Ημέρες εργασίας

6

Χ;

                                     12*Χ=18*6
                                     12*Χ=108
                                            Χ=108:12
                                            Χ=9 ημέρες
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι 12 εργάτες θα τελειώσουν σε 9 ημέρες το έργο. 

 Λύση με απλή μέθοδο των τριών:

                         ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Οι 18 εργάτες χρειάζονται 6 ημέρες για να τελειώσουν το έργο.
Οι 12 εργάτες χρειάζονται Χ; ημέρες για να τελειώσουν το έργο.

             Χ= 6*(18:12)=(6*18):12=108:12= 9 ημέρες


ΑΠΑΝΤΗΣΗ Οι 12 εργάτες θα τελειώσουν σε 9 ημέρες το έργο. 


Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ
1.'Eνας κτηνοτρόφος έχει ζωοτροφές για τα 60 πρόβατά του που επαρκούν για 25 ημέρες.Αν πουλήσει τα 10 πρόβατα, για πόσες ημέρες θα φτάσουν οι ζωοτροφές;2.Ο μηχανικός θέλει να περιφράξει ένα οικόπεδο και μέτρησε ότι χρειάζεται 60 πασσάλους,αν τους τοποθετήσει σε απόσταση 2 μέτρων μεταξύ τους.Για να μειώσει το κόστος, σκέφτηκε να τους τοποθετήσει σε απόσταση 3 μέτρων μεταξύ τους.Πόσους λιγότερους πασσάλους θα χρησιμοποιήσει;
Δεν υπάρχουν σχόλια :