Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δε φτάσεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**Quiz On Line:Το τέλος του Βυζαντίου - Μαθήματα 33-36 στο τέλος του blog**

Τετάρτη, 13 Φεβρουαρίου 2013

ΠΑΙΡΝΟΝΤΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ


ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΚΛΙΚ
KΛΙΚ


ΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

 Οι 6 εργάτες τελειώνουν ένα έργο σε 8 ημέρες. Οι 4 εργάτες σε πόσες μέρες θα τελειώσουν το ίδιο έργο;

Λύση:   
A
Mε αναγωγή στη μονάδα:

  • οι 6 εργάτες τελειώνουν ένα έργο σε 8 ημέρες.
  • ο ένας εργάτης θα τελειώσει σε 6*8=48 ημέρες
  • οι 4 εργάτες θα τελειώσουν σε 48:4=12 ημέρες
Απάντηση: Οι 4 εργάτες θα τελειώσουν το έργο σε 12 ημέρες.

Β
Με σχηματισμό ίσων γινομένων:

Εργάτες
6
4
Ημέρες
8
Χ;

Τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα και σχηματίζονται ίσα γινόμενα……

  4*Χ=6*8
  4*Χ=48
     Χ=48:4
     Χ=12            
                                                    
Απάντηση: Οι 4 εργάτες θα τελειώσουν το έργο σε 12 ημέρες.


           ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

1.Ένας κτηνοτρόφος με τις ζωοτροφές που αποθήκευσε μπορεί να ταΐσει τα 75 πρόβατά του για 40 ημέρες. Πούλησε όμως 25 πρόβατα. Για πόσες ημέρες θα επαρκέσουν οι ζωοτροφές;

 2.Ένα πλοίο έχει πλήρωμα 40 άντρες και τροφές για 25 ημέρες. Μετά από ταξίδι 10 ημερών παραλαμβάνει 10 ναυαγούς. Πόσες ημέρες θα επαρκέσουν τα τρόφιμα;


3. Μια ομάδα στρατιωτών από 12 άντρες έχει τρόφιμα για 27 ημέρες.Στην ομάδα των στρατιωτών ήρθαν ακόμη 6 νεοσύλλεκτοι. Πόσες  ημέρες θα περάσει η ομάδα με τα τρόφιμα που έχει;


4.Ένα συνεργείο από 18 εργάτες χρειάζεται 6 ημέρες για να  τελειώσει ένα έργο. Πόσοι ακόμη εργάτες πρέπει να προστεθούν  στο συνεργείο για να τελειώσει το έργο 2 ημέρες νωρίτερα;


5.Μια βρύση γεμίζει μια δεξαμενή σε 10 ώρες με παροχή νερού 5 kgr/min.Σε πόσες ώρες θα γεμίσει την ίδια δεξαμενή μια άλλη βρύση με παροχή νερού 4 kgr/min;

   
                                                                      


Δεν υπάρχουν σχόλια :