Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δε φτάσεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**Quiz On Line:Το τέλος του Βυζαντίου - Μαθήματα 33-36 στο τέλος του blog**

Πέμπτη, 14 Φεβρουαρίου 2013

ΟΙ ΑΝΤΩΝΥΜΙΕΣΑντωνυμίες είναι οι λέξεις που χρησιμοποιούνται αντί για ονόματα (ουσιαστικά ή επίθετα). Είναι κλιτές και άκλιτες .

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΚΛΙΚ

  • Η μητέρα φώναξε τα παιδιά. Η μητέρα τα φώναξε.
  • Ο Γιάννης είναι προσεχτικός. Αυτός είναι προσεχτικός.
Υπάρχουν οχτώ είδη αντωνυμιών.(Γραμματική σελ. 112-121)

1.Προσωπικές αντωνυμίες ΚΛΙΚ.Φανερώνουν τα τρία πρόσωπα του λόγου και έχουν δυνατούς και αδύνατους τύπους.
εγώ,εσύ,αυτός,-η,-ο εμείς,εσείς,αυτοί,-ές,-ά (δυνατοί τύποι)
μου,σου,του μας,σας,τους κ.α. (αδύνατοι τύποι)

2.Κτητικές αντωνυμίες ΚΛΙΚ.Φανερώνουν σε ποιον ανήκει κάτι
α)ουσιαστικά+αδύνατοι τύποι της προσωπικής  αντωνυμίας. (το τετράδιο,το τετράδιό μου)
β)το επίθετο δικός,-η,-ο

3.Αυτοπαθείς αντωνυμίες ΚΛΙΚ.Φανερώνουν ότι το ίδιο πρόσωπο ενεργεί και δέχεται την ενέργεια.

4.Οριστικές αντωνυμίες ΚΛΙΚ.Μας βοηθούν να ξεχωρίσουμε ένα πρόσωπο, ζώο, πράγμα από άλλα του ίδιου είδους.

5.Δεικτικές αντωνυμίες ΚΛΙΚ. Χρησιμοποιούνται όταν δείχνουμε κάτι.

6.Αναφορικές αντωνυμίες ΚΛΙΚ. Χρησιμοποιούνται όταν μια ολόκληρη πρόταση αναφέρεται σε μια και μόνο λέξη.

7.Ερωτηματικές αντωνυμίες ΚΛΙΚ. Χρησιμοποιούνται όταν ρωτάμε.

8.Αόριστες αντωνυμίες ΚΛΙΚ. Χρησιμοποιούνται για να δείξουμε ένα πρόσωπο,ζώο ή πράγμα αόριστα.


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ
ΑΝΤΩΝΥΜΙΩΝ

1.ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ
εγώ, εσύ αυτός,-ή,-ό    μου-σου-του
εμείς,εσείς,αυτοί,-ές,-ά μας-σας-τους κ.α.
2.ΚΤΗΤΙΚΕΣ
ουσιαστικό + αδύνατος τύπος
ο δικός μου, η δική μου ,το δικό μου
3.ΑΥΤΟΠΑΘΕΙΣ
ο εαυτός μου, ο εαυτός σου, ο εαυτός του (ο εαυτούλης μου……..)
4.ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ
ο ίδιος, η ίδια, το ίδιο
μόνος, μόνη, μόνο

5.ΔΕΙΚΤΙΚΈΣ
αυτός,-ή,-ό
εκείνος,-η,-ο
ετούτος,-η,-ο
τέτοιος,-α,-ο
τόσος,-η,-ο

6.ΑΝΑΦΟΡΙΚΕΣ
ο οποίος, η οποία, το οποίο
όποιος, όποια, όποιο
όσος,όση,όσο
που
ό,τι
7.ΕΡΩΤΗΜΑΤΙΚΕΣ
ποιος, ποια, ποιο
πόσος, πόση, πόσο
ποιανού, ποιανής, ποιανού (ποιανών)
τι
8.ΑΟΡΙΣΤΕΣ
ένας, μία, ένα
κανένας, καμία, κανένα
καθένας, καθεμία, καθένα
κάποιος, κάποια, κάποιο
μερικός, μερική, μερικό
άλλος, άλλη, άλλο
ο δείνα, η δείνα, το δείνα
ο τάδε, η τάδε, το τάδε
κάθε-καθένα-κάτι-κατιτί-τίποτε
Δεν υπάρχουν σχόλια :