Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δε φτάσεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**Quiz On Line:Το τέλος του Βυζαντίου - Μαθήματα 33-36 στο τέλος του blog**

Παρασκευή, 18 Μαΐου 2012

ΑΦΗΓΗΣΗ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Όταν πρέπει αφηγηθούμε μια ιστορία είναι απαραίτητο: 
  • να συμπεριλάβουμε βασικά στοιχεία της ιστορίας
  • να μην έχουμε επαναλήψεις
  • να ακολουθήσουμε μια χρονολογική σειρά 

Κ Υ Ρ Ι Α      Σ Η Μ Ε Ι Α  -  Β Α Σ Ι Κ Ο   Π Λ Α Ν Ο   Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ 

Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής,ο ήρωας της ιστορίας μας.
Πότε και πού συνέβη το περιστατικό.
Ποια πρόσωπα, εκτός από το κεντρικό πρόσωπο, συμμετέχουν ή βρίσκονται εκεί.
Πώς αρχίζει η ιστορία μας.
Τα γεγονότα με χρονολογική σειρά.
Πώς τελειώνει η ιστορία.
Σκέψεις, συναισθήματα και εντυπώσεις για όλα τα πρόσωπα και κυρίως για το βασικό  ήρωα της ιστορίας._


Δεν υπάρχουν σχόλια :