Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δε φτάσεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**Quiz On Line:Το τέλος του Βυζαντίου - Μαθήματα 33-36 στο τέλος του blog**

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

ΑΞΟΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΡΙΑ


Ένα σχήμα μπορεί να χωριστεί με μια ευθεία γραμμή σε δυο μέρη, έτσι ώστε το ένα μέρος να είναι αντανάκλαση του άλλου, τότε λέμε το σχήμα αυτό είναι συμμετρικό ως την ευθεία αυτή γραμμή. 

ξονας συμμετρίας λέγεται η ευθεία γραμμή που χωρίζει το σχήμα αυτό σε δύο ίσα τμήματα  .
 Ένα σχήμα μπορεί να έχει έναν ή και περισσότερους άξονες συμμετρίας.


Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Ε Σ









ΚΛΙΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια :