Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δε φτάσεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**Quiz On Line:Το τέλος του Βυζαντίου - Μαθήματα 33-36 στο τέλος του blog**

Τετάρτη, 15 Φεβρουαρίου 2012

Η ΑΠΛΗ ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΜΕ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

Μάθαμε ως τώρα ότι  τα προβλήματα των αντιστρόφως ανάλογων ποσών λύνονται με δυο τρόπους,την αναγωγή στη μονάδα και τα ίσα γινόμενα.
Υπάρχει και ένας τρίτος τρόπος η απλή μέθοδος των τριών όπου:

  • γράφουμε την κατάταξη των ποσών.
  • συγκρίνουμε τα ποσά,κάνοντας μια λογική υπόθεση για να διαπιστώσουμε αν είναι αντιστρόφως ανάλογα.
  • πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό που είναι πάνω από το Χ με το κλάσμα των άλλων ποσών ΟΠΩΣ  ΕΙΝΑΙ
          
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Ένα συνεργείο από 18 εργάτες χρειάζεται 6 ημέρες για να  τελειώσει ένα έργο. Αν φύγουν 6 εργάτες, σε πόσες ημέρες θα τελειώσει το ίδιο έργο;


Λύση με σχηματισμό ίσων γινομένων:
                          (18-6=12)

     Εργάτες συνεργείου

18

12

Ημέρες εργασίας

6

Χ;

                                     12*Χ=18*6
                                     12*Χ=108
                                            Χ=108:12
                                            Χ=9 ημέρες
ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι 12 εργάτες θα τελειώσουν σε 9 ημέρες το έργο. 

                   Με απλή μέθοδο των τριών:

                         ΚΑΤΑΤΑΞΗ:

Οι 18 εργάτες χρειάζονται 6 ημέρες για να τελειώσουν το έργο.
Οι 12 εργάτες χρειάζονται Χ; ημέρες για να τελειώσουν το έργο.

             Χ= 6*(18:12)=(6*18):12=108:12= 9 ημέρες


ΑΠΑΝΤΗΣΗ Οι 12 εργάτες θα τελειώσουν σε 9 ημέρες το έργο. 


ΕΦΑΡΜΟΓΗ
'Eνας κτηνοτρόφος έχει ζωοτροφές για τα 60 πρόβατά του που επαρκούν για 25 ημέρες.Αν πουλήσει τα 10 πρόβατα, για πόσες ημέρες θα φτάσουν οι ζωοτροφές;

Δεν υπάρχουν σχόλια :