Προσφατες αναρτησεις

**ΙΣΤΟΡΙΑ Ε':Η τέταρτη Σταυροφορία και η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους-Εννοιολογικό διάγραμμα & Περίληψη & Ερωτήσεις ανάρτησης**ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤ':H Κρίση στα Βαλκάνια-Εννοιολογικό διάγραμμα & ερωτήσεις ανάρτησης**EΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ON LINE:Η Ελλάδα στον 19ο αιώνα στο τέλος του blog**

Τετάρτη, 8 Φεβρουαρίου 2012

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  ΜΕ  ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΠΟΣΑ

 Οι 6 εργάτες τελειώνουν ένα έργο σε 8 ημέρες. Οι 4 εργάτες σε πόσες μέρες θα τελειώσουν το ίδιο έργο;

Λύση:   
A
αναγωγή στη μονάδα:

  • οι 6 εργάτες τελειώνουν ένα έργο σε 8 ημέρες.
  • ο ένας εργάτης θα τελειώσει σε 6*8=48 ημέρες
  • οι 4 εργάτες θα τελειώσουν σε 48:4=12 ημέρες
Απάντηση: Οι 4 εργάτες θα τελειώσουν το έργο σε 12 ημέρες.


Β
Με σχηματισμό ίσων γινομένων:

Εργάτες
6
4
Ημέρες
8
Χ;

Τα ποσά είναι αντιστρόφως ανάλογα και σχηματίζονται ίσα γινόμενα……

  4*Χ=6*8
  4*Χ=48
     Χ=48:4
     Χ=12            
                                                    
Απάντηση: Οι 4 εργάτες θα τελειώσουν το έργο σε 12 ημέρες.


           ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΕΞΑΣΚΗΣΗ

1.Ένας κτηνοτρόφος με τις ζωοτροφές που αποθήκευσε μπορεί να ταΐσει τα 75 πρόβατά του για 40 ημέρες. Πούλησε όμως 25 πρόβατα. Για πόσες ημέρες θα επαρκέσουν οι ζωοτροφές;
 
Λύση:                                                                       
Απάντηση:


 2.Ένα πλοίο έχει πλήρωμα 40 άντρες και τροφές για 25 ημέρες. Μετά από ταξίδι 10 ημερών παραλαμβάνει 10 ναυαγούς. Πόσες ημέρες θα επαρκέσουν τα τρόφιμα;

Λύση:    


                                                                   
Απάντηση:

3. Μια ομάδα στρατιωτών από 12 άντρες έχει τρόφιμα για 27 ημέρες.Στην ομάδα των στρατιωτών ήρθαν ακόμη 6 νεοσύλλεκτοι. Πόσες  ημέρες θα περάσει η ομάδα με τα τρόφιμα που έχουν;

Λύση:  


                                                   
Απάντηση:

4.Ένα συνεργείο από 18 εργάτες χρειάζεται 6 ημέρες για να  τελειώσει ένα έργο. Πόσοι ακόμη εργάτες πρέπει να προστεθούν  στο συνεργείο για να τελειώσει το έργο 2 ημέρες νωρίτερα;

Λύση:   

  
Απάντηση:5.Μια βρύση γεμίζει μια δεξαμενή σε 10 ώρες με παροχή νερού 50kgr/min.Σε πόσες ώρες θα γεμίσει την ίδια δεξαμενή μια άλλη βρύση με παροχή νερού 40kgr/min;

    Λύση:   

  
Απάντηση:


                                                                      Δεν υπάρχουν σχόλια :