Προσφατες αναρτησεις

**Τα παιδιά δεν πρέπει να τα φορτώνεις με ένα κάρο πληροφορίες,αλλά να τα ενθαρρύνεις προς την κατεύθυνση της δράσης, να τους δίνεις τόσες πληροφορίες, όσες τους χρειάζονται για να δημιουργούν από μόνα τους. ΣΙΜΟΥΡ ΠΕΪΠΕΡΤ**

Παρασκευή, 24 Μαΐου 2013

ΧΑΡΤΕΣ ΑΜΕΡΙΚΗΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ - ΚΛΙΚ

    ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΤΗΣ Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΚΛΙΚ

ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΚΛΙΚ

Π Ο Λ Υ Χ Α Ρ Τ Ε Σ  Β. Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ
(Κ. Αθανασιάδη-Γ. Σαλονικίδη-Η. Σιτσανλή)

ΑΝΑΓΛΥΦΟΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΚΛΙΚ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Β. ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΚΛΙΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ - ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ - ΚΛΙΚΗ ΘΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ Ν.ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΚΛΙΚ

ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ ΤΗΣ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΚΛΙΚ


Π Ο Λ Υ Χ Α Ρ Τ Ε Σ  Ν. Α Μ Ε Ρ Ι Κ Η Σ
(Κ. Αθανασιάδη-Γ. Σαλονικίδη-Η. Σιτσανλή)

ΑΝΑΓΛΥΦΟΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΚΛΙΚ

ΚΛΙΜΑΤΙΚΟΣ ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Ν. ΑΜΕΡΙΚΗΣ - ΚΛΙΚ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ - ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ - ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΠΛΗΘΥΣΜΩΝ - ΚΛΙΚ 

Δεν υπάρχουν σχόλια :