Προσφατες αναρτησεις

**Στη ζωή μάθε να βάζεις υψηλούς στόχους."Στόχευε για το φεγγάρι... ακόμα κι αν δεν πετύχεις, θα βρεθείς κάπου ανάμεσα στ' αστέρια"**

Τρίτη, 7 Ιανουαρίου 2014

ΠΕΡΣΕΣ ΚΑΙ ΑΒΑΡΟΙ ΣΥΜΜΑΧΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΚΛΙΚ


Το 610 μ.Χ. γίνεται αυτοκράτορας του Βυζαντίου ο Ηράκλειος - ΚΛΙΚ, άνδρας με ελληνική παιδεία και στρατιωτικές ικανότητες.Το βυζαντινό κράτος βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση γιατί:
  • Άβαροι και Πέρσες παραβίαζαν τα σύνορα
  • Τα κρατικά ταμεία ήταν άδεια
  • Στρατός και στόλος είχαν παραμεληθεί.......


Ο Ηράκλειος με το πιστό του άλογο Δέρκωνα

Ο Πατριάρχης Σέργιος έδωσε τα χρήματα της εκκλησίας ως δάνειο στο κράτος κι έτσι ο Ηράκλειος: 
  • Έκλεισε ειρήνη με το Χαγάνο ,τον αρχηγό των Αβάρων
  • Οργάνωσε το στρατό και το στόλο
  • Επισκεύασε τα τείχη της της Πόλης και συγκέντρωσε εφόδια
  • Μοίρασε γη στους στρατιώτες των συνόρων
  • Εκστράτευσε ο ίδιος εναντίον των Περσών 
Οι Πέρσες ήταν ο πιο επικίνδυνος εχθρός.Με αρχηγό το βασιλιά τους Χοσρόη, είχαν κατακτήσει αρκετές ανατολικές επαρχίες του Βυζαντίου. Σε μια επίθεσή τους κατέλαβαν τα Ιεροσόλυμα, αιχμαλώτισαν τον Πατριάρχη και μετέφεραν τον Τίμιο Σταυρό ως λάφυρο στην πρωτεύουσά τους  Κτησιφώντα.


Στην πρώτη εκστρατεία ο Ηράκλειος  ως αυτοκράτορας-στρατιώτης, κατάφερε να εκδιώξει τους Πέρσες από τα βυζαντινά εδάφη,βαδίζοντας μέσα στην Περσία!
Στη δεύτερη όμως εκστρατεία οι Πέρσες τον αιφνιδίασαν.Ενώ βρισκόταν με το στρατό του στην ανατολή,Πέρσες και Άβαροι ήρθαν σε μυστική συνεννόηση και πολιόρκησαν από κοινού την Κωνσταντινούπολη.

Χάρτης των εκστρατειών του Ηράκλειου

Υπερασπιστές ήταν ο Μάγιστρος Βώνος και ο Πατριάρχης Σέργιος οι οποίοι με κάθε μέσο αμύνθηκαν στην Πόλη. Ειδικά μετά την προκλητική απάντηση των Αβάρων....
«Παραδώστε μας την πόλη, γιατί δεν έχετε καμιά ελπίδα να σωθείτε, εκτός αν γίνετε ψάρια και διαφύγετε κολυμπώντας ή πουλιά και πετάξετε στον ουρανό».

Δρόμωνας

Οι Βυζαντινοί πολέμησαν γενναία,απέκρουσαν όλες τις επιθέσεις και με τους δρόμωνες-ΚΛΙΚ  βύθισαν τα μονόξυλα των Αβάρων.

Ο Ηράκλειος,θριαμβευτής,υψώνει τον Τίμιο Σταυρό.

Η Πόλη σώθηκε και οι κάτοικοί της απέδωσαν τη σωτηρία της στην Παναγία.Όρθιοι έψαλαν προς τιμήν της τον Ακάθιστο Ύμνο.
Το 627 μ.Χ. ο Ηράκλειος πέτυχε καθοριστικές νίκες σε βάρος των Περσών και τους ανάγκασε να παραδοθούν.Πήρε πίσω όλα τα εδάφη, τους αιχμαλώτους και τον Τίμιο Σταυρό.
Οι Πέρσες έπαψαν να αποτελούν απειλή κι ο αυτοκράτορας γύρισε θριαμβευτής στην Κωνσταντινούπολη, στις 14 Σεπτεμβρίου 628 μ. Χ.  

Ο ΑΚΑΘΙΣΤΟΣ  ΎΜΝΟΣ
Τῇ ὑπερμάχῷ στρατηγῷ τὰ νικητήρια, 
ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια, 
ἀναγράφω σοι ἡ πόλις σου, Θεοτόκε, 
ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον, 
ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον, 
ἵνα κράζω σοί,
Χαῖρε Νύμφη ἀνύμφευτε

ΕΡΜΗΝΕΙΑ
Σ’ Εσένα Θεοτόκε, την Υπέρμαχο Στρατηγό,
μ’ ευγνωμοσύνη η Πόλη σου αποδίδει τη νίκη.
Και σου αναπέμπει θερμές ευχαριστίες,
επειδή (με τη δική σου επέμβαση)
λυτρωθήκαμε απ’ τις συμφορές.
Εσύ όμως που η δύναμή σου είναι ακατανίκητη,
ελευθέρωσε κι εμένα από κάθε είδους κινδύνους,
για να σου αναφωνώ:
Χαίρε, Νύμφη ανύμφευτε.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
               
                                                             
πηγή:8ο Δ Σ. Νάουσας


Δεν υπάρχουν σχόλια :