Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δε φτάσεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**Quiz On Line:Το τέλος του Βυζαντίου - Μαθήματα 33-36 στο τέλος του blog**

Κυριακή, 26 Ιανουαρίου 2014

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ Ε΄( ΚΕΦΑΛΑΙΑ 27,28)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 27 - ΚΛΙΚ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 28 - ΚΛΙΚ
Μπορείς να μικρύνεις και να μεγαλώσεις το κλάσμα 3/6 τρεις φορές;


 Πολλαπλασιασμό κάνω όταν:
1)Γνωρίζω την τιμή της μιας μονάδας και ψάχνω την τιμή των πολλών μονάδων.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ένα κιλό μήλα κοστίζει 1,20 ευρώ. Πόσα ευρώ θα πληρώσουμε για 8 κιλά μήλα ίδιας ποιότητας;

ΣΚΕΨΗ: Γνωστό-Η τιμή του ενός κιλού 1,20 ευρώ.
             Ζητούμενο-Η τιμή των 8 κιλών.

ΛΥΣΗ: 1,20*8=9,60 ευρώ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Θα πληρώσουμε 9,60 ευρώ

2)Γνωρίζω την τιμή ολόκληρης της μονάδας και ψάχνω την τιμή ενός μέρους της.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ

Πόσα γραμμάρια είναι το  ¼ του κιλού;

ΣΚΕΨΗ: Γνωστό-Το κιλό έχει 1000 γραμμάρια. (ΟΛΟ)
              Ζητούμενο-Το ¼  του  κιλού. (ΜΕΡΟΣ)

ΛΥΣΗ: 1000 * ¼ =1000/4 =250 γραμμάρια.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το  ¼ του κιλού είναι 250 γραμμάρια.

Διαίρεση κάνω όταν:
1)Γνωρίζω την τιμή των πολλών μονάδων και ζητάω ή την τιμή της μιας μονάδας (διαίρεση μερισμού) ή το πλήθος των μονάδων (διαίρεση μέτρησης).
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Ο μανάβης πούλησε 12 κιλά μπανάνες και εισέπραξε 30 ευρώ. Πόσα ευρώ πούλησε το ένα κιλό;
ΣΚΕΨΗ: Γνωστό-Πουλώντας 12 κιλά μπανάνες εισπράττει 30 ευρώ.
                Ζητούμενο- Η τιμή του ενός κιλού.

ΛΥΣΗ: 30:12=2,5 ευρώ.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το  ένα κιλό πουλήθηκε 2,5 ευρώ.

2)Γνωρίζω την τιμή του μέρους μιας ποσότητας και ζητάω την τιμή ολόκληρης της ποσότητας.
ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ
Το ¼ της ώρας είναι 15 λεπτά. Πόσα λεπτά έχει η ώρα;

ΣΚΕΨΗ: Γνωστό - Τα 15 λεπτά είναι το  ¼  της ώρας.(ΜΕΡΟΣ)
              Ζητούμενο - Η μια ώρα σε λεπτά.(ΟΛΟ)


ΛΥΣΗ: 15: ¼ =15* 4/1 = 60/1 =60 λεπτά.
          Ή 15*4= 60 λεπτά

ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Η μία ώρα έχει 60 λεπτά.

(ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΟΝΑΔΑ)

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ  ΣΤΗ  ΘΕΩΡΙΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

                                               

Δεν υπάρχουν σχόλια :