Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δε φτάσεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**Quiz On Line:Το τέλος του Βυζαντίου - Μαθήματα 33-36 στο τέλος του blog**

Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

TO BYZANTIO EKΧΡΙΣΤΙΑΝΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΣΛΑΒΟΥΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΚΛΙΚ
ΟΙ ΣΛΑΒΟΙ

Από τον 4ο μέχρι τον 7ο αιώνα οι Σλάβοι - ΚΛΙΚ, που ζούσαν βόρεια του Δούναβη, έκαναν επιδρομές στα βυζαντινά εδάφη και δημιουργούσαν προβλήματα.
Σλαβικές φυλές και λαοί
Στις αρχές του 8ου αιώνα οι σχέσεις αυτές βελτιώνονται γιατί οι Σλάβοι της νότιας Βαλκανικής:
 • εγκαταστάθηκαν και ενσωματώθηκαν στους βυζαντινούς πληθυσμούς
 • πολλοί βαφτίστηκαν χριστιανοί
 • τους δόθηκε γη για να καλλιεργούν
 • υπηρετούσαν ως μισθοφόροι στο βυζαντινό στρατό
 • δούλευαν ως τεχνίτες στα δημόσια έργα

Οι επεκτάσεις των Σλάβων
Οι σλαβικοί λαοί της βόρειας Βαλκανικής συνεργάστηκαν και οργάνωσαν δικά τους κράτη επηρεασμένοι από το Βυζάντιο.

Σλάβοι ειδωλολάτρες
Το 862 μ.Χ. ο Σλάβος ηγεμόνας της Μοραβίας Ρατισλάβος ζητά από το βυζαντινό αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ' να του στείλει ιεραποστόλους για να διδάξουν στο λαό του το χριστιανισμό.
Ο Πατριάρχης Φώτιος ανέθεσε την αποστολή αυτή σε δύο αδέλφια από τη Θεσσαλονίκη ,τον Κύριλλο και το Μεθόδιο-ΚΛΙΚ,που μιλούσαν τη σλαβική γλώσσα.
Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος εκχριστιανίζουν τους Σλάβους

Ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος ταξίδεψαν στη Μοραβία.Εκεί:
 • εκπαίδευσαν μαθητές και ιερείς
 • κήρυξαν το χριστιανισμό
 • οργάνωσαν τη λειτουργία της εκκλησίας
 • επινόησαν το σλαβικό αλφάβητο με βάση το ελληνικό
 • συνέβαλαν στην ανάπτυξη φιλικών δεσμών των σλαβικών λαών με το Βυζάντιο που διατηρούνται στις μέρες μας
 • αναγνωρίστηκαν ως άγιοι των Σλάβων

Το σλαβικό αλφάβητο
Οι άγιοι Κύριλλος και Μεθόδιος

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Μπορείς να βρεις τις λέξεις και να συμπληρώσεις την περίληψη;

            Από τον 6ο αιώνα μ.Χ. οι …….. που ζούσαν βόρεια του ………….άρχισαν επιδρομές στη νότια……………Πολλοί απ΄ αυτούς εγκαταστάθηκαν στο Βυζαντινό κράτος, έχοντας την υποχρέωση να πληρώνουν φόρους και να υπηρετούν ως μισθοφόροι στο …………... Οι Σλάβοι ήρθαν σε επαφή με τον ……….., τη …………, τη …………… και τον ………. ………. των Βυζαντινών. Σιγά σιγά …………………. στη νότια Βαλκανική και αφομοιώθηκαν απ’ τους Βυζαντινούς. Αργότερα ο ηγεμόνας τους ,Ρατισλάβος, ζήτησε να πάνε στη χώρα του Βυζαντινοί …………………. για να διδάξουν το ………………..Το έργο αυτό το ανέλαβαν δύο αδέρφια ο ……………. και ο ………..που είχαν μεγάλη μόρφωση. Αυτοί δημιούργησαν το ……………. αλφάβητο, χρησιμοποιώντας τα …………………  γράμματα. Μετέφρασαν τα ……………… κείμενα στα σλαβικά με απλό και κατανοητό τρόπο. Δημιούργησαν έτσι τη………….. σλαβική γλώσσα. Σήμερα ο……………..και  ο …………….θεωρούνται …….. των Σλάβων.

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
                                                          
πηγή:8ο Δ.Σ. Νάουσας


Δεν υπάρχουν σχόλια :