Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δε φτάσεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**Quiz On Line:Το τέλος του Βυζαντίου - Μαθήματα 33-36 στο τέλος του blog**

Τρίτη, 21 Ιανουαρίου 2014

ΦΙΛΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΒΟΥΛΓΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΡΩΣΟΥΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΚΛΙΚ

Βούλγαροι
Στις αρχές του 9ου αιώνα οι Βούλγαροι παραβίασαν τη συνθήκη ειρήνης με το Βυζάντιο και προσπάθησαν να προσαρτήσουν στο κράτος τους κι άλλες περιοχές που βρίσκονταν σε σλαβικά και βυζαντινά εδάφη.
Ο Κρούμος
Με αρχηγό τους τον Κρούμο έκαναν επιδρομές μέχρι την Κωνσταντινούπολη.Ο βυζαντινός στρατός έδωσε σκληρές μάχες για να τους απωθήσει.Τον Ιούλιο του 811 μ.Χ.,στη μάχη της Πλίσκας σκοτώθηκε ο αυτοκράτορας του Βυζαντίου Νικηφόρος ο Α' - ΚΛΙΚ και τραυματίστηκε βαριά ο γιος του Σταυράκιος.
Υπήρξαν όμως και χρόνια ειρήνης.Ο βασιλιάς των Βουλγάρων  Βόγορης βαφτίστηκε χριστιανός και πήρε το όνομα Μιχαήλ,ενώ το παράδειγμά του ακολούθησαν χιλιάδες ομοεθνείς του.Την ίδια περίοδο οι Βούλγαροι πήραν το κυριλλικό αλφάβητο,οργάνωσαν το κράτος, την εκκλησία τους και ήρθαν κοντά στο βυζαντινό πολιτισμό.
Βούλγαροι πολεμιστές
Τα ειρηνικά χρόνια δεν κράτησαν πολύ.Οι Βούλγαροι με αρχηγό τους το Συμεών άρχισαν νέους πολέμους με τους Βυζαντινούς.Ο αυτοκράτορας Νικηφόρος Φωκάς-ΚΛΙΚ αναγκάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια των Ρώσων για να τους αντιμετωπίσει.
Το Βυζάντιο το 1015 μ.Χ.
Λίγα χρόνια αργότερα οι Βούλγαροι εφαρμόζοντας αιφνιδιαστικές τακτικές με αρχηγό τους το Σαμουήλ έφτασαν μέχρι την Πελοπόννησο,όταν αυτοκράτορας ήταν ο Βασίλειος ο Β'- ΚΛΙΚ.

Ο Βασίλειος ο Β'
Ο Βασίλειος ο Β' πολέμησε πάνω από τριάντα χρόνια με τους Βούλγαρους.Το 996 μ.Χ. ο στρατηγός του Νικηφόρος Ουρανός νίκησε το στρατό του Σαμουήλ στο Σπερχειό ποταμό.Ο  Βασίλειος ο Β' και ο στρατηγός του Νικηφόρος Ξιφίας στο Κλειδί έξω από τις Σέρρες το 1014 μ.Χ.διέλυσαν το στρατό του Σαμουήλ.Για τις μεγάλες του επιτυχίες και τον απάνθρωπο τρόπο που φέρθηκε στους αιχμαλώτους του Σαμουήλ, ο Βασίλειος ο Β' ονομάστηκε Βουλγαροκτόνος.
Ο Βασίλειος ο Β' νικητής στο Κλειδί 1014μ.Χ.
Μετά τις ήττες αυτές το βουλγαρικό κράτος έγινε βυζαντινή επαρχία και έπαψε να αποτελεί κίνδυνο για την αυτοκρατορία.

Ρώσοι
Οι Ρώσοι ήταν ο νεότερος χρονικά γείτονας των Βυζαντινών και οι σχέσεις τους ήταν στην αρχή φιλικές.
Το 860 μ.Χ. ο ρωσικός στόλος μπήκε στο Βόσπορο και επιτέθηκε στην Κωνσταντινούπολη χωρίς αποτέλεσμα.Αργότερα οι Ρώσοι βοήθησαν το Νικηφόρο Φωκά να αντιμετωπίσει τους Βούλγαρους.Αθέτησαν όμως τη συμφωνία και κράτησαν τα εδάφη της αυτοκρατορίας για λογαριασμό τους.
Ο Ιωάννης Τσιμισκής αντιμετωπίζει τους Ρώσους
Οι Βυζαντινοί με τον Ιωάννη Τσιμισκή-ΚΛΙΚ τους πολέμησαν και τους ανάγκασαν να συνθηκολογήσουν.
Ο Βλαδίμηρος και οι υπήκοοί του βαπτίζονται χριστιανοί.

Στα χρόνια του Βασίλειου του Β' οι Ρώσοι εκχριστιανίστηκαν, γνώρισαν το βυζαντινό πολιτισμό, προόδευσαν και το Βυζάντιο εξασφάλισε ειρήνη και συνεργασία μαζί τους.Οι φιλικοί αυτοί δεσμοί διατηρήθηκαν επί πολλούς αιώνες.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Βρες τις λέξεις για να συμπληρώσεις σωστά την περίληψη του μαθήματος

          Στις αρχές του 9ου αιώνα οι …………..,με αρχηγό τον …………..,έκαναν επιδρομές και έφτασαν ως τη ……………Αργότερα ο βασιλιάς τους ………….. βαφτίστηκε χριστιανός και πήρε το όνομα ………….Ο λαός ακολούθησε το παράδειγμά του και δέχτηκε το …………….Από τους Σλάβους πήραν το …………..,γνώρισαν τον .......……… και τον ............ των Βυζαντινών. Τα επόμενα χρόνια οι Βούλγαροι με αρχηγό τους το ……………., παραβίασαν την ειρήνη και άρχισαν νέους ……….. Ο αυτοκράτορας ………….. ……… για να τους αντιμετωπίσει ζήτησε τη βοήθεια των …………… Αυτοί, αν και νίκησαν τους ……………,κράτησαν για τον εαυτό τους τα ………… που κατέλαβαν. Οι Βυζαντινοί με τον ………….  ……………, πολέμησαν εναντίον τους και τους ανάγκασαν να φύγουν. Φοβερές καταστροφές στο Βυζάντιο έγιναν απ’ τους Βούλγαρους του ………………..,ο οποίος έφτασε λεηλατώντας ως την …………………..Όμως το χειμώνα του 996 μ.Χ. ο στρατηγός ……….. …………. τους νίκησε στο ………… ποταμό. Το 1014 μ.Χ. ο αυτοκράτορας …………. ο …. τους διέλυσε στην τοποθεσία ………… και έκανε τη Βουλγαρία βυζαντινή ………… Για τη σκληρότητα που επέδειξε στους αιχμάλωτους Βούλγαρους ,ονομάστηκε ……………….Τον ίδιο καιρό οι ………. ανέπτυξαν …………. σχέσεις με το Βυζάντιο και βαπτίστηκαν  ……………………     


ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
       
                                                       
πηγή:Θεόδωρος Αρβανιτίδης

Δεν υπάρχουν σχόλια :