Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δε φτάσεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**Quiz On Line:Το τέλος του Βυζαντίου - Μαθήματα 33-36 στο τέλος του blog**

Παρασκευή, 11 Ιανουαρίου 2013

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΣΕ ΚΙΝΗΣΗ

ΜΕΙΩΤΕΟΣ ΚΑΙ ΑΦΑΙΡΕΤΕΟΣ: ΔΥΟ ΞΕΧΩΡΙΣΤΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1ο
Το μεικτό βάρος ενός φορτηγού είναι 5.000 κιλά.Όταν αφαιρέθηκε το φορτίο του, βρέθηκε να έχει απόβαρο 2.100 κιλά.Πόσα κιλά ήταν το καθαρό βάρος του;

ΛΥΣΗ
Θα πρέπει να σχηματίσουμε την εξίσωση.Αν είναι x το καθαρό βάρος, θα έχουμε:
5.000 - x = 2.100 (Πού βρίσκεται ο άγνωστος x;)
            x = 5.000 - 2.100
            x = 2.900
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το καθαρό βάρος ήταν 2.900 κιλά.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2ο
Το καθαρό βάρος ενός φορτηγού είναι 2.900 κιλά.Όταν αυτό αφαιρέθηκε, βρέθηκε να έχει απόβαρο 2.100 κιλά.Πόσα κιλά ήταν το μεικτό βάρος του;

ΛΥΣΗ
Θα πρέπει να σχηματίσουμε την εξίσωση.Αν είναι x το μεικτό βάρος, θα έχουμε:
x - 2.900 = 2.100 (Πού βρίσκεται ο άγνωστος x;)
            x = 2.900 + 2.100
            x = 5.000
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Το μεικτό βάρος ήταν 5.000 κιλά.


                                        Παρουσίαση από το  Γιάννη Φερεντίνο.


Εξίσωση στην οποία ο άγνωστος είναι μειωτέος.
Όταν ο άγνωστος είναι ο μειωτέος, για να λύσω την εξίσωση προσθέτω στη διαφορά τον αφαιρετέο.
Παραδείγματα
Η λύση της εξίσωσης 
x - 5 = 12 είναι: 
     x = 12 + 5
     x = 17

Εξίσωση στην οποία ο άγνωστος είναι αφαιρετέος.
Όταν ο άγνωστος είναι ο αφαιρετέος, για να λύσω την εξίσωση αφαιρώ από τον μειωτέο τη διαφορά.
Η λύση της εξίσωσης 
18 - x = 7 είναι: 
       x = 18 - 7
       x = 11

Η ισορροπία της εξίσωσης διατηρείται, αν προσθέσω και στα δυο μέρη τον ίδιο αριθμό.
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ

1.ΕΛΕΓΧΩ ΤΙΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΟΥ-ΚΛΙΚ

2.ΛΥΝΩ ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΠΑΙΖΟΝΤΑΣ!

                                       Δεν υπάρχουν σχόλια :