Προσφατες αναρτησεις

**Τα παιδιά δεν πρέπει να τα φορτώνεις με ένα κάρο πληροφορίες,αλλά να τα ενθαρρύνεις προς την κατεύθυνση της δράσης, να τους δίνεις τόσες πληροφορίες, όσες τους χρειάζονται για να δημιουργούν από μόνα τους. ΣΙΜΟΥΡ ΠΕΪΠΕΡΤ**

Παρασκευή, 16 Δεκεμβρίου 2011

Η ΠΑΘΗΤΙΚΗ ΜΕΤΟΧΗ


Είναι μια μορφή του ρήματος που «μετέχει» στα χαρακτηριστικά του ρήματος και του ονόματος. Η μετοχή έχει:

  • Χρόνο-Φωνή-Διάθεση  • Γένος-Αριθμό-Πτώση

Π.χ. Τα τζάμια ήταν καθαρισμένα.
Χρόνος(Παρακείμενος)-Φωνή(Παθητική)-Διάθεση(Παθητική)
Γένος(Ουδέτερο)-Αριθμός(Πληθυντικός)-Πτώση(Ονομαστική)
Παθητική μετοχή σχηματίζουν ο Ενεστώτας και ο Παρακείμενος. Μερικά ρήματα σχηματίζουν μετοχή παθητικού ενεστώτα με τις καταλήξεις:

  • -ούμενος: κατηγορούμαι - κατηγορούμενος
  • -όμενος: μαίνομαι - μαινόμενος
  • -άμενος: χαρίζομαι - χαρισάμενος
  • -ώμενος: τιμώ - τιμώμενος
Η μετοχή του παθητικού παρακειμένου σχηματίζεται συνήθως από τον παθητικό αόριστο αν αντικαταστήσουμε την κατάληξη με  –μένος,-η,-ο
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η!!
Τα ρήματα που τελειώνουν σε –ώνω σχηματίζουν παθητική μετοχή σε –ωμένος
Π.χ. περικυκλώνω-περικυκλωμένος
Ίδια κατάληξη έχουν και οι μετοχές κάποιων ανώμαλων ρημάτων:
Λέγω - παθητικός αόριστος β΄ ειπώθηκα- μετοχή: ειπωμένος
Τρώω- παθητικός αόριστος β’ φαγώθηκα- μετοχή: φαγωμένος
Είδα - παθητικός αόριστος β’ ειδώθηκα- μετοχή: ιδωμένος
Κάνω - παθητικός αόριστος β’ καμώθηκα- μετοχή: καμωμένος

Τα ρήματα με χαρακτήρα π, β, φ, πτ σχηματίζουν μετοχή σε -μμένος,-η,-ο με δύο μμ π.χ. καλύπτω-καλυμμένος, κρύβω-κρυμμένος, βάφω-βαμμένος

Τα ρήματα σε –ίζω ακολουθούν τον κανόνα της διατήρησης του φωνήεντος της παραλήγουσας.
Π.χ. ποτίζω-ποτισμένος γυρίζω-γυρισμένος αλλά δανείζω-δανεισμένος, αθροίζω-αθροισμένος


ΘΑ  ΠΡΕΠΕΙ  ΝΑ  ΘΥΜΑΜΑΙ:


Η κλιτή μετοχή κλίνεται όπως τα επίθετα σε -ος,-η,-ο και λειτουργεί όπως το επίθετο, συνοδεύοντας και προσδιορίζοντας ουσιαστικά.
Η κατάληξη της κλιτής μετοχής γράφεται με ωμέγα όταν είναι παροξύτονη:θυμωμένος, φαγωμένος, μπαλωμένος κ.α. ενώ με όμικρον όταν είναι προπαροξύτονη: ελεγχόμενος, αυξανόμενος, εγγυόμενος κ.α.
Εξαιρούνται ορισμένα ρήματα της δεύτερης συζυγίας που σχηματίζουν προπαροξύτονη κλιτή μετοχή σε -ώμενος :  τιμώμενος,  αποκτώμενος, αποσπώμενος  κ.α.  


Δες στη Νέα Γραμματική σελ.158-1611 σχόλιο :

Unknown είπε...

Εμάς μας βοηθησε πολύ ευχαριστούμε.Αλλα να βάζετε και άλλα ρήματα για να μας βοηθάτε πιο πολύ .