Προσφατες αναρτησεις

**Τα παιδιά δεν πρέπει να τα φορτώνεις με ένα κάρο πληροφορίες,αλλά να τα ενθαρρύνεις προς την κατεύθυνση της δράσης, να τους δίνεις τόσες πληροφορίες, όσες τους χρειάζονται για να δημιουργούν από μόνα τους. ΣΙΜΟΥΡ ΠΕΪΠΕΡΤ**

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΗΚΟΥΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΚΛΙΚ - ΚΛΙΚ


 Α
Να συμπληρώσεις τις ισότητες:
2μ.=…..δεκ .=…….εκ. =……χιλ.
3μ.=…….δεκ. =……..εκ =………χιλ.
15μ.=…….δεκ. =…….εκ. =……..χιλ.   
5χμ.=……..μ. =……..δεκ. =……………εκ.
3.000χιλ. =……..μ. =……..δεκ. =………εκ.
12.000χιλ. =……….εκ. =……….δεκ. =……….μ.
400εκ. =………δεκ. =……….μ. =…………χιλ.
200εκ. =……….χιλ. =………μ. =……..δεκ.

Β
Να γράψεις τους ακέραιους αριθμούς συμμιγείς,   όπως στο παράδειγμα:
125εκ.= 1μ. 2δεκ. 5εκ.                               
8.746 χιλ.=………………………………….
45 δεκ.=………………………………........      
205 εκ.=…………………………………….
780εκ.=………………………………........           7.895χιλ.=…………………………………..
4.500 μ.=…………………………….........      
45 εκ.=………………………………………

Γ
Να γράψεις τους αριθμούς στον παρακάτω πίνακα προσέχοντας την αξία του κάθε ψηφίου:
6μ.   2,50μ.   45,005μ.  128,20μ.   0,005μ.   0,145μ.  1,05μ.     2,012μ.   0,001μ.   250μ. 

      Ε

     Δ

Μ
    δεκ.
εκ.
χιλ.

Δ
Να γράψεις τους συμμιγείς αριθμούς ως ακέραιους, όπως στο παράδειγμα:
1μ. 5δεκ. 7εκ. = 157 εκ. **Τι πρέπει να θυμάσαι;
2δεκ 9χιλ.=………………………........................
5μ. 6 δεκ.8εκ.=………………………………………
3μ.9εκ.=…………………………..........................  5χμ200μ.=…………………………………………….
4μ.8εκ.6χιλ.=…………………….......................  8δεκ.5χιλ.=…………………………………………...
10μ.5εκ.=…………………………........................  7μ.3χιλ.=……………………………………………...

Ε
Βάλε το σημάδι της ανισότητας στους αριθμούς(<,=,>)
3,50μ. … 350εκ.        25εκ. … 2,5δεκ.    25δεκ. …200χιλ.    50εκ. …. 8δεκ.   5μ. … 60δεκ.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΗΚΟΥΣ-ΚΟΥΙΖ
   

Μπορείς να λύσεις το κουίζ  Ε Δ Ω

  Να θυμάμαι......
πηγή:esxoleio

Δεν υπάρχουν σχόλια :