Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δεν πετύχεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**

Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΗΚΟΥΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΚΛΙΚ - ΚΛΙΚ


 Α
Να συμπληρώσεις τις ισότητες:
2μ.=…..δεκ .=…….εκ. =……χιλ.
3μ.=…….δεκ. =……..εκ =………χιλ.
15μ.=…….δεκ. =…….εκ. =……..χιλ.   
5χμ.=……..μ. =……..δεκ. =……………εκ.
3.000χιλ. =……..μ. =……..δεκ. =………εκ.
12.000χιλ. =……….εκ. =……….δεκ. =……….μ.
400εκ. =………δεκ. =……….μ. =…………χιλ.
200εκ. =……….χιλ. =………μ. =……..δεκ.

Β
Να γράψεις τους ακέραιους αριθμούς συμμιγείς,   όπως στο παράδειγμα:
125εκ.= 1μ. 2δεκ. 5εκ.                               
8.746 χιλ.=………………………………….
45 δεκ.=………………………………........      
205 εκ.=…………………………………….
780εκ.=………………………………........           7.895χιλ.=…………………………………..
4.500 μ.=…………………………….........      
45 εκ.=………………………………………

Γ
Να γράψεις τους αριθμούς στον παρακάτω πίνακα προσέχοντας την αξία του κάθε ψηφίου:
6μ.   2,50μ.   45,005μ.  128,20μ.   0,005μ.   0,145μ.  1,05μ.     2,012μ.   0,001μ.   250μ. 

      Ε

     Δ

Μ
    δεκ.
εκ.
χιλ.

Δ
Να γράψεις τους συμμιγείς αριθμούς ως ακέραιους, όπως στο παράδειγμα:
1μ. 5δεκ. 7εκ. = 157 εκ. **Τι πρέπει να θυμάσαι;
2δεκ 9χιλ.=………………………........................
5μ. 6 δεκ.8εκ.=………………………………………
3μ.9εκ.=…………………………..........................  5χμ200μ.=…………………………………………….
4μ.8εκ.6χιλ.=…………………….......................  8δεκ.5χιλ.=…………………………………………...
10μ.5εκ.=…………………………........................  7μ.3χιλ.=……………………………………………...

Ε
Βάλε το σημάδι της ανισότητας στους αριθμούς(<,=,>)
3,50μ. … 350εκ.        25εκ. … 2,5δεκ.    25δεκ. …200χιλ.    50εκ. …. 8δεκ.   5μ. … 60δεκ.

ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΜΗΚΟΥΣ-ΚΟΥΙΖ
   

Μπορείς να λύσεις το κουίζ  Ε Δ Ω

  Να θυμάμαι......
πηγή:esxoleio

Δεν υπάρχουν σχόλια :