Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δε φτάσεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**Quiz On Line:Το τέλος του Βυζαντίου - Μαθήματα 33-36 στο τέλος του blog**

Σάββατο, 8 Μαρτίου 2014

ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Γνωρίζουμε τα δικαιώματά μας,αναλαμβάνουμε τις υποχρεώσεις μας.Κ Λ Ι Κ
Υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματά μας.Κ Λ Ι Κ
Η ελληνική πολιτεία προστατεύει τα δικαιώματά μας.Κ Λ Ι Κ 

         Εν συντομία....
Δικαίωμα είναι η ελευθερία που έχει κάθε άνθρωπος να ικανοποιεί τις ανάγκες του.
Η άσκηση των δικαιωμάτων μας δημιουργεί και τις ανάλογες υποχρεώσεις.
Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θεμελιώδεις ελευθερίες, που ισχύουν για όλους τους ανθρώπους, ανεξάρτητα από εθνική προέλευση, φύλο, γλώσσα, θρησκεία. Ο σεβασμός και η προστασία αυτών των δικαιωμάτων μάς επιτρέπουν να ζήσουμε με αξιοπρέπεια, ασφάλεια και ειρήνη, καθώς και να αναπτύξουμε όλες τις ικανότητές μας.
Τα κράτη - μέλη του Ο.Η.Ε. έχουν υιοθετήσει την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Αυτά διακρίνονται σε ατομικά, κοινωνικά και πολιτικά. Στην Ελλάδα τα δικαιώματα των ανθρώπων προστατεύονται από το Σύνταγμα και τους νόμους. Επίσης, τα δικαιώματα του παιδιού κατοχυρώνονται με τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Η ελληνική πολιτεία έχει δημιουργήσει τις Ανεξάρτητες Αρχές, όπως είναι ο Συνήγορος του Πολίτη και το Ε.Σ.Ρ., στις οποίες μπορούν να απευθυνθούν όλοι οι πολίτες, όταν θίγονται τα δικαιώματά τους.
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΚΟΥΙΖ ΓΝΩΣΕΩΝ

Μπορείς κι εδώ να συμπληρώσεις το κουίζ.Κάνε Κ Λ Ι Κ 

ΨΗΦΙΑΚΗ  ΕΦΑΡΜΟΓΗ
Κάνε κλικ στην εικόνα και αντιστοίχισε.
                                               πηγή:Εκπαιδευτικό Λογισμικό Ε΄-ΣΤ'

Δεν υπάρχουν σχόλια :