Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δε φτάσεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**Quiz On Line:Το τέλος του Βυζαντίου - Μαθήματα 33-36 στο τέλος του blog**

Δευτέρα, 17 Μαρτίου 2014

Η ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΙΧΑΗΛ Η΄ ΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΚΛΙΚ

Η Αυτοκρατορία της Νίκαιας στις αρχές του 1261 μ.Χ.

Οι Φράγκοι αφού λεηλάτησαν την Κωνσταντινούπολη για πολλά χρόνια και άρπαξαν τους θησαυρούς, της έπαψαν να ενδιαφέρονται γι΄αυτήν.
Ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Μιχαήλ Η΄Παλαιολόγος-ΚΛΙΚ δεν έπαψε να αναζητά τρόπο να απελευθερώσει την Πόλη.Δικοί του άνθρωποι παρακολουθούσαν καθημερινά τα τείχη με σκοπό να αιφνιδιάσουν τους κατακτητές και να μπουν χωρίς πόλεμο.
Η Δημοκρατία της Γένοβας

Γενοβέζικο εμπορικό πλοίο

Συνεργάστηκε με τους Γενουάτες-ΚΛΙΚ- ανταγωνιστές των Βενετών στη Μεσόγειο- και τους υποσχέθηκε εμπορικά προνόμια, αν τον βοηθούσαν να πάρει πίσω την Κωνσταντινούπολη.

 Η Σηλυβρία πύλη σήμερα

Το καλοκαίρι του 1261 μ.Χ. ο στρατηγός του αυτοκράτορα Αλέξιος Στρατηγόπουλος, με μια μικρή στρατιωτική μονάδα, παρατήρησε την απουσία των Φράγκων από τα τείχη και μπήκε μέσα στην Πόλη από τη Σηλυβρία πύλη.

Ο Μιχαήλ Η΄Παλαιολόγος

Έτσι ο Μιχαήλ Η΄ στέφτηκε αυτοκράτορας στο ναό της Αγίας Σοφίας και κατάφερε να πάρει πολλά από τα κατακτημένα εδάφη της Ελλάδας.Μεγάλο όμως μέρος τους παρέμεινε στους Φράγκους.
Στα πενήντα επτά χρόνια που ήταν η Πόλη στα χέρια των Λατίνων κανένας από τους κατακτητές-ηγεμόνες της δεν κατανόησε  τα προβλήματα των Ελλήνων κατοίκων της και δημιούργησαν καινούρια:
  • τα ταμεία του κράτους άδειασαν
  • κτίσματα και ναοί ερειπώθηκαν
  • έργα τέχνης λεηλατήθηκαν και κλάπηκαν
  • οι Φράγκοι έγιναν ανεπιθύμητοι για τους Βυζαντινούς

Η ανάκτηση της Πόλης, παρά τον αρχικό ενθουσιασμό,  δεν έλυσε τα παραπάνω προβλήματα ούτε τα καινούρια,όπως την έλλειψη συμμάχων και τις διογκούμενες απειλές των εχθρών:
  • στην Ανατολή των Τούρκων
  • στο Βορρά των Βουλγάρων και των Σέρβων
  • στη Δύση των Φράγκων και των Βενετών

Όλα φανέρωναν ότι η αυτοκρατορία βρισκόταν λίγο πριν από την τελική της πτώση.


Ε Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Σ

1.Ποιες ενέργειες έκανε ο Μιχαήλ Η' Παλαιολόγος για να ξαναπάρει την Πόλη;
2.Τι συνέβη το καλοκαίρι του 1261 μ.Χ.;
3.Ποια προβλήματα είχαν δημιουργήσει οι Φράγκοι κατακτητές;
4.Ποιοι λόγοι φανερώνουν ότι πλησιάζει το τέλος του Βυζαντίου;


Δεν υπάρχουν σχόλια :