Προσφατες αναρτησεις

**Τα παιδιά δεν πρέπει να τα φορτώνεις με ένα κάρο πληροφορίες,αλλά να τα ενθαρρύνεις προς την κατεύθυνση της δράσης, να τους δίνεις τόσες πληροφορίες, όσες τους χρειάζονται για να δημιουργούν από μόνα τους. ΣΙΜΟΥΡ ΠΕΪΠΕΡΤ**

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΑ
Διάβασε τους αριθμούς:
25894398 – 80059873 – 913005700 – 1000700800 – 20896432 – 20203502585

Β
Γράψε τους αριθμούς:
Ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες εκατό:……………………………….
Δύο δις είκοσι εκατομμύρια τριάντα πέντε:………………………………...
Πεντακόσιες έξι χιλιάδες σαράντα πέντε:…………………………………..
Πενήντα εκατομμύρια επτά χιλιάδες πενήντα έξι:………………………….
Δεκαπέντε εκατομμύρια τριακόσιες οχτώ χιλιάδες:………………………....
Δέκα δις εννιακόσια τέσσερα εκατομμύρια δύο:……………………………

Γ
Βάλε τους αριθμούς στη σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο:
I.23.564 - 23.654 - 23.465 - 23.456 - 23.764 - 23.746


II.456.897 - 456.987 - 456.978 - 456.879 - 456.998


III.1.234.502 - 1.234.520 - 1.234.025 - 1.234.052 - 1.234.602


Δ
Yπογράμμισε στους αριθμούς:
α) το ψηφίο των εκατοντάδων
1.856       2.421      3.635     3.926     6.080


β) το ψηφίο των δεκάδων
253           451         567          624         720


γ) το ψηφίο των μονάδων χιλιάδων
12.384     28.798     71.089     56.635     64.700

Ε
Να βάλετε τα σύμβολα <,=,> στους παρακάτω αριθμούς:
 α) 4.352.205……4.325.520                γ) 4.325.025……4.325.025
β) 4.325.502……4.352.025                δ) 2.600.000……2.601.000

ΣΤ
Πολλαπλασίασε σύντομα:
1.245Χ10=..................    1.245Χ100=.................
1.245Χ1.000=...................... 1.245Χ10.000=..........................
1.245Χ100.000=................................. 1.245Χ1.000.000=.............................

Ζ
Υπολόγισε σωστά στο τετράδιό σου:
1)Η διαφορά δύο αριθμών είναι 250 και ο ένας είναι ο 145.Ποιος είναι ο άλλος αριθμός;
2)Το άθροισμα δύο αριθμών είναι 10.525 και ο ένας είναι ο 8.750.Ποιος είναι ο άλλος αριθμός; 
3)Το απόβαρο ενός φορτηγού είναι 2.550 κιλά. Μεικτό βάρος ζυγίζει 13.700 κιλά. Πόσο καθαρό φορτίο μπορεί να μεταφέρει;
Δεν υπάρχουν σχόλια :