Προσφατες αναρτησεις

**Στη ζωή μάθε να βάζεις υψηλούς στόχους."Στόχευε για το φεγγάρι... ακόμα κι αν δεν πετύχεις, θα βρεθείς κάπου ανάμεσα στ' αστέρια"**

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝΑ
Διάβασε τους αριθμούς:
25894398 – 80059873 – 913005700 – 1000700800 – 20896432 – 20203502585

Β
Γράψε τους αριθμούς:
Ένα εκατομμύριο εξακόσιες χιλιάδες εκατό:……………………………….
Δύο δις είκοσι εκατομμύρια τριάντα πέντε:………………………………...
Πεντακόσιες έξι χιλιάδες σαράντα πέντε:…………………………………..
Πενήντα εκατομμύρια επτά χιλιάδες πενήντα έξι:………………………….
Δεκαπέντε εκατομμύρια τριακόσιες οχτώ χιλιάδες:………………………....
Δέκα δις εννιακόσια τέσσερα εκατομμύρια δύο:……………………………

Γ
Βάλε τους αριθμούς στη σειρά από το μεγαλύτερο στο μικρότερο:
I.23.564 - 23.654 - 23.465 - 23.456 - 23.764 - 23.746


II.456.897 - 456.987 - 456.978 - 456.879 - 456.998


III.1.234.502 - 1.234.520 - 1.234.025 - 1.234.052 - 1.234.602


Δ
Yπογράμμισε στους αριθμούς:
α) το ψηφίο των εκατοντάδων
1.856       2.421      3.635     3.926     6.080


β) το ψηφίο των δεκάδων
253           451         567          624         720


γ) το ψηφίο των μονάδων χιλιάδων
12.384     28.798     71.089     56.635     64.700

Ε
Να βάλετε τα σύμβολα <,=,> στους παρακάτω αριθμούς:
 α) 4.352.205……4.325.520                γ) 4.325.025……4.325.025
β) 4.325.502……4.352.025                δ) 2.600.000……2.601.000

ΣΤ
Πολλαπλασίασε σύντομα:
1.245Χ10=..................    1.245Χ100=.................
1.245Χ1.000=...................... 1.245Χ10.000=..........................
1.245Χ100.000=................................. 1.245Χ1.000.000=.............................

Ζ
Υπολόγισε σωστά στο τετράδιό σου:
1)Η διαφορά δύο αριθμών είναι 250 και ο ένας είναι ο 145.Ποιος είναι ο άλλος αριθμός;
2)Το άθροισμα δύο αριθμών είναι 10.525 και ο ένας είναι ο 8.750.Ποιος είναι ο άλλος αριθμός; 
3)Το απόβαρο ενός φορτηγού είναι 2.550 κιλά. Μεικτό βάρος ζυγίζει 13.700 κιλά. Πόσο καθαρό φορτίο μπορεί να μεταφέρει;
Δεν υπάρχουν σχόλια :