Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δε φτάσεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**Quiz On Line:Το τέλος του Βυζαντίου - Μαθήματα 33-36 στο τέλος του blog**

Πέμπτη, 1 Νοεμβρίου 2012

ΟΙ ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ

Οι δάσκαλοι του Γένους ήταν μορφωμένοι Έλληνες που συνέβαλαν με τη διδασκαλία και τα κείμενά τους στην καλλιέργεια της ελληνικής παιδείας μέσα στην Τουρκοκρατία.Κάποιοι απ΄αυτούς ήταν κληρικοί.
                                       Ελληνική οικογένεια(Τουρκοκρατία)
Δίδασκαν σε ναούς, σχολεία, στην ύπαιθρο και έγραφαν επιστολές και άρθρα σε περιοδικά και εφημερίδες της εποχής. Είχαν τυπώσει  πολλά βιβλία, ίδρυσαν σχολεία και βοήθησαν στην ιδεολογική προετοιμασία της Επανάστασης και στην ανάπτυξη του Φιλελληνισμού.
                                                  "Δάσκαλοι του Γένους"
Οι φωτισμένοι αυτοί πνευματικοί άνδρες έδρασαν σε όλη την περίοδο της Τουρκοκρατίας αλλά περισσότερο το 18ο και 19ο αιώνα. Έφεραν στην υπόδουλη Ελλάδα τις φιλελεύθερες και ριζοσπαστικές ιδέες του Διαφωτισμού, θεμελιώνοντας το Νεοελληνικό Διαφωτισμό.

                                              Αδαμάντιος Κοραής - Ρήγας Φεραίος
                                                              (Νεοελληνικός Διαφωτισμός)
Μέσα απ' αυτόν αναδείχτηκαν μεγάλες μορφές των ελληνικών γραμμάτων, όπως ο νομικός Δημήτριος Καταρτζής, ο κληρικός Ευγένιος Βούλγαρης, οι Γρηγόριος Κωνσταντάς και Δανιήλ Φιλιππίδης που συνέγραψαν στη δημοτική γλώσσα τη "Γεωγραφία Νεωτερική" κ.α.


                                                         "ΝΕΩΤΕΡΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ"- Ευγένιος Βούλγαρης

Το 1806 εκδόθηκε στην Ιταλία η "Ελληνική Νομαρχία"Κλικ, έργο αφιερωμένο στο Ρήγα Βελεστινλή. Εκεί καταδικάζεται η "αναρχία" και η "μοναρχία" και προβάλλεται ως ιδανική διοίκηση η "Νομαρχία", πολίτευμα που διέπεται από νόμους.
Μορφή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού ήταν ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός ή Πατροκοσμάς(Κλικ) που συνδύασε την αναγέννηση της παιδείας με τη θρησκευτική και εθνική συνείδηση. Ίδρυσε πολλά σχολεία και το κήρυγμά του βρήκε μεγάλη απήχηση στο λαό. 
                                             Ο άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός  
Οι ελληνικοί πληθυσμοί της υπαίθρου, την πρώτη περίοδο μετά την Άλωση, στερήθηκαν τη μόρφωση και τα ελληνικά γράμματα διδάσκονταν σε εκκλησίες και μοναστήρια από δασκάλους ιερωμένους, μέσα σε δύσκολες συνθήκες, όπου όλα ...τά 'σκιαζε η φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά......
 
Κοσμάς ο Αιτωλός-Βίντεο
Η εθνική συλλογική μνήμη αποτυπώθηκε στον πίνακα του Νικόλαου Γύζη "Το Κρυφό Σχολειό"(Κλικ)και στο ομότιτλο ποίημα του Ιωάννη Πολέμη.

Κρυφό σχολειό-Κέρινα ΟμοιώματαΚρυφό Σχολειό-Πίνακας Ν. Γύζη
 
ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ-ΒΙΝΤΕΟ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1.Χώρισε το κείμενο σε παραγράφους και βάλε πλαγιότιτλους.
2.Τι ήταν οι Δάσκαλοι του Γένους και ποια η προσφορά τους στο Έθνος;
3.Πώς θεμελιώθηκε ο Νεοελληνικός Διαφωτισμός και ποιοι ήταν οι κυριότεροι εκφραστές του;
4.Τι ήταν η "Ελληνική Νομαρχία";
5.Γιατί ο Κοσμάς ο Αιτωλός θεωρείται η μορφή των Δασκάλων του Γένους;

Δεν υπάρχουν σχόλια :