Προσφατες αναρτησεις

**Για να πετύχεις πρέπει να βάζεις στόχους.Στόχευε για το φεγγάρι.Ακόμα κι αν δε φτάσεις,θα έχεις βρεθεί ανάμεσα στ΄ αστέρια.**Quiz On Line:Το τέλος του Βυζαντίου - Μαθήματα 33-36 στο τέλος του blog**

Κυριακή, 6 Απριλίου 2014

Ο ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΣΩΣΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΚΛΙΚ

Ο Κωνσταντίνος ΙΑ΄Παλαιολόγος

Μετά το θάνατο του Ιωάννη Η' Παλαιολόγου το 1448, η Πόλη είχε διχαστεί σε ενωτικούς και ανθενωτικούς και υπήρχε αναταραχή.Οι άρχοντες και ο λαός διάλεξαν για νέο αυτοκράτορα τον αδελφό του Ιωάννη, Κωνσταντίνο Παλαιολόγο -ΚΛΙΚ,Δεσπότη του Μιστρά.

Μιστράς:Το παλάτι των Παλαιολόγων υπό αναστήλωση

Ο Κωνσταντίνος είχε τη φήμη ικανού στρατιωτικού,δίκαιου κυβερνήτη,σεβαστού και αγαπητού άρχοντα.

Ανατολική Μεσόγειος 1450

Η πλάκα ορκωμοσίας του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου στο Μιστρά

Ο Κωνσταντίνος στέφτηκε αυτοκράτορας στο Μιστρά στις 6 Ιανουαρίου 1449 και χωρίς καθυστέρηση, με το ίδιο καράβι που του έφερε το μήνυμα της εκλογής του, πήγε στην Πόλη.
Ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος εισέρχεται στην Πόλη-1449

Ο λαός της Κωνσταντινούπολης τον υποδέχτηκε με αγάπη και προσδοκίες πιστεύοντας στις ικανότητές του.Ο ίδιος γνώριζε καλά τις δυσκολίες και ήταν αποφασισμένος να τις αντιμετωπίσει......
Mόλις ανέλαβε τα καθήκοντά του:
  • έκλεισε συνθήκη ειρήνης με το σουλτάνο Μουράτ Β΄
  • πήρε συνεργάτες του ενωτικούς και ανθενωτικούς,προσπαθώντας να τους πείσει να συνεργαστούν
  • οργάνωσε και εξόπλισε τη φρουρά της Πόλης,συντήρησε τα πλοία και ασφάλισε τον Κεράτιο κόλπο με χοντρή αλυσίδα
  • ζήτησε βοήθεια από τον Πάπα της Ρώμης,προτείνοντας την αποστολή Καθολικών ιερωμένων για να συλλειτουργήσουν με Ορθόδοξους ιερείς στην Αγία Σοφία
  • κάλεσε τις παροικίες των ξένων να συνεισφέρουν στην άμυνα της Κωνσταντινούπολης, φροντίζοντας και για τη δική τους ασφάλειαΧάρτης της Κωνσταντινούπολης-1453

Βοήθεια από τον Πάπα δεν ήρθε ποτέ.Οι Βενετοί έδωσαν πλοία, μαχητές και τεχνίτες για τη συντήρηση του στόλου.Οι Γενουάτες έθεσαν στη διάθεση του αυτοκράτορα εφτακόσιους κατάφρακτους μαχητές με επικεφαλή τον ονομαστό στρατιωτικό Ιωάννη Ιουστινιάνη-ΚΛΙΚ.Ο Κωνσταντίνος ανέθεσε σ΄αυτόν την άμυνα της Πόλης και τη συντήρηση των τειχών.Το σύνολο των υπερασπιστών δεν ξεπερνούσε τους δέκα χιλιάδες άνδρες.


Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και Ιωάνης Ιουστινιάνης

Το 1452 και ενώ οι διαμάχες μεταξύ ενωτικών και ανθενωτικών είχαν κοπάσει, αναζωπυρώθηκαν εξαιτίας της κοινής λειτουργίας καθολικών και ορθοδόξων στην Αγία Σοφία.

O Mωάμεθ ο Β΄
Αυτό μαθεύτηκε στους Τούρκους και διευκόλυνε τα σχέδιά τους για την άλωση της Πόλης.Ήδη από το 1451 ο νέος σουλτάνος Μωάμεθ ο Β΄,21 ετών,το είχε βάλει σκοπό της ζωής του........


ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΜΕ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

                                                                                   πηγή:8ο Δ.Σ. Νάουσας
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Συμπλήρωσε την περίληψη του μαθήματος σωστά:
          Μετά το θάνατο του Ιωάννη Η΄ Παλαιολόγου ο λαός και οι άρχοντες της Κ……………….. διάλεξαν το Δεσπότη του Μιστρά Κ……………..  Π……………. ως αυτοκράτορα ,ο οποίος πήγε αμέσως στην Πόλη. Ο νέος αυτοκράτορας γνώριζε τις δ…………….. .Οι Τ…………… απειλούσαν να πάρουν την Πόλη. Αμέσως άρχισε να οργανώνεται. Έκλεισε ε………….. με το σουλτάνο Μουράτ το Β΄. Πήρε συμβούλους του ε……………. και α……………, προσπαθώντας να τους συμφιλιώσει. Εξόπλισε τη φ…………και συντήρησε τα κ……….. του στόλου.Επισκεύασε τα τ…………, έφραξε τον Κ……………. κόλπο με αλυσίδα και ζήτησε βοήθεια από τον Π……….της Ρώμης. Οι Βενετοί του έδωσαν π…………,μ……….. και τ………….για την επισκευή του στόλου. Οι Γενουάτες έθεσαν στη διάθεσή του εφτακοσιους μαχητές με επικεφαλή το Ι……….. Ι……………….. φημισμένο πολεμιστή. Το 1451 έγινε σουλτάνος ο Μ…………….. ο Β’ που είχε ένα και μόνο όνειρο, να κυριέψει την Κ……………

Δεν υπάρχουν σχόλια :