Προσφατες αναρτησεις

**Τα παιδιά δεν πρέπει να τα φορτώνεις με ένα κάρο πληροφορίες,αλλά να τα ενθαρρύνεις προς την κατεύθυνση της δράσης, να τους δίνεις τόσες πληροφορίες, όσες τους χρειάζονται για να δημιουργούν από μόνα τους. ΣΙΜΟΥΡ ΠΕΪΠΕΡΤ**

Κυριακή, 2 Φεβρουαρίου 2014

ΣΥΝΘΕΤΕΣ ΛΕΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΒΙΒΛΙΟ - ΚΛΙΚ
                                        ΚΛΙΚ


Το ν της λόγιας πρόθεσης συν μετατρέπεται ή χάνεται ή παραμένει ίδιο μπροστά από τα σύμφωνα.Συμπλήρωσε την τρίτη στήλη με σωστή ορθογραφία βλέποντας την αρχική.

1. Το ν πριν από τα (ν , μ),(λ , ρ), σ.


ν + ν = νν
συν + νέφος

ν + μ = μμ
συν + μαθητής

ν + λ = λλ
συν + λόγος

ν +ρ  = ρρ
συν + ρίζα

ν + σ = σσ
συν + σώμα
2. Το ν πριν από τα κ , γ , χ


ν + κ  =  γκ
συν + κάτοικος

ν + γ  =  γγ
συν + γνώμη

ν + χ  =  γχ
συν + χαίρω3. Το ν πριν από π , β , φ , ψ.


ν + π =  μπ
συν + πολίτης

ν + β =  μβ
συν + βάλλω

ν + φ = μφ
συν + φοιτητής

ν + ψ = μψ
συν + ψάλτης4. Το ν πριν από τα, ζ , ξ , σκ , σπ , στ σφ.


ν + ζ = ζ
συν + ζω

ν + ξ = ξ
συν + ξύλο

ν + σκ=σκ
συν + σκέψη

ν + σπ=σπ
συν + σπουδαστής

ν + στ= στ
συν + στεγάζωΔεν υπάρχουν σχόλια :